CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TĐ_THI GVG

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
Nguồn: SƯU TẦM
Người gửi: Diệp Quang Huy (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:26' 04-03-2013
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU
TRÊN TRÁI ĐẤT
Bài: 22
Chí tuyến Bắc
Chí tuyến Nam
Tiết 26
Bài 22:
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
1/ Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất
- Chí tuyến Bắc: 23027` B
- Chí tuyến Nam: 23027` N
1/ Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất
- Các chí tuyến là những đường có ánh sáng mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất vào các ngày hạ chí và đông chí.
HẠ CHÍ
ĐÔNG CHÍ
Tiết 26
Bài 22:
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
1/ Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất
- Vòng cực Bắc: 66033` B.
- Vòng cực Nam: 66033` N.
Tiết 26
Bài 22:
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
1/ Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất
- Các vòng cực là những đường giới hạn khu vực có ngày hoặc đêm dài 24 giờ.
HẠ CHÍ
Tiết 26
Bài 22:
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
66033`B
66033`N
23027`N
23027`B
1/ Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất
VÀNH ĐAI NÓNG
VÀNH ĐAI LẠNH
VÀNH ĐAI LẠNH
VÀNH ĐAI ÔN HÒA
VÀNH ĐAI ÔN HÒA
Tiết 26
Bài 22:
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
1/ Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất
Em hãy cho biết vai trò của các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất?
Các chí tuyến và các vòng cực là những đường ranh giới phân chia bề mặt Trái Đất ra năm vành đai nhiệt song song với xích đạo. Đó là:
- Một vành đai nóng.
- Hai vành đai ôn hòa.
- Hai vành đai lạnh.
Tiết 26
Bài 22:
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
?

1/ Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất
Tiết 26
Bài 22:
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
1/ Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất
23027`
00
23027`
VÀNH ĐAI NÓNG
Tiết 26
Bài 22:
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
1/ Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất
2/ Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ
Tiết 26
Bài 22:
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
Sự phân hóa khí hậu trên bề mặt Trái Đất phụ thuộc vào nhiều nhân tố như: vĩ độ, biển và lục địa, hoàn lưu khí quyển, . . . Nhưng nhân tố đầu tiên phải kể đến đó là nhân tố vĩ độ.
1/ Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất
2/ Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ
- Tương ứng với 5 vành đai nhiệt, trên Trái Đất cũng có 5 đới khí hậu theo vĩ độ:

+ Một đới nóng.
(Nhiệt đới)
+ Hai đới ôn hòa.
(Ôn đới)
+ Hai đới lạnh.
(Hàn đới)
Tiết 26
Bài 22:
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
Nhiệt đới
Ôn đới
Ôn đới
Hàn đới
Hàn đới
1/ Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất
2/ Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ
Yêu cầu: Thảo luận nhóm.
(Mỗi tổ phân ra thành 2 nhóm nhỏ).
Nội dung thảo luận:
Tìm hiểu về đặc điểm của các đới khí hậu trên Trái Đất
Phân công:
Nhóm 1 và 2: Một đới nóng (Nhiệt đới).
Nhóm 3, 4 và 5: Hai đới ôn hòa (Ôn đới).
Nhóm 6, 7 và 8: Hai đới lạnh (Hàn đới).
Thời gian thảo luận: 3 phút.
Tiết 26
Bài 22:
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
Đã hết giờ rồi!
00:
58
59
50
51
52
54
55
56
57
53
40
41
42
43
46
47
48
49
44
45
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
20
21
22
23
24
25
28
27
29
26
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
01
02
03
04
05
06
07
08
09
00
01:
58
59
50
51
52
54
55
56
57
53
40
41
42
43
46
47
48
49
44
45
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
20
21
22
23
24
25
28
27
29
26
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
01
02
03
04
05
06
07
08
09
00
02:
58
59
50
51
52
54
55
56
57
53
40
41
42
43
46
47
48
49
44
45
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
20
21
22
23
24
25
28
27
29
26
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
01
02
03
04
05
06
07
08
09
00
Thời gian:
Từ 23027`B đến 23027`N.
- Từ 23027`B đến 66033`B.
- Từ 23027`N đến 66033`N.
- Từ 66033`B đến cực Bắc.
- Từ 66033`N đến cực Nam.
- Quanh năm lớn.
- Thời gian chiếu sáng trong năm chênh nhau ít.
Góc chiếu và thời gian chiếu sáng trong năm chênh nhau nhiều.
- Quanh năm nhỏ.
- Thời gian chiếu sáng trong năm dao động lớn.
Nóng quanh năm.
Nhiệt độ trung bình.
Quanh năm giá lạnh.
Tín phong.
Tây ôn đới.
Đông cực.
Từ 1000mm đến trên 2000mm.
Dao động từ 500mm - 1000mm.
Thường dưới 500mm.
1/ Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất
2/ Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ
Tiết 26
Bài 22:
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
1/ Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất
2/ Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ
Nước Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào? Có đặc điểm ra sao?
Nước Việt Nam nằm trong đới khí hậu nhiệt đới.
Đặc điểm:
+ Nhiệt độ: nóng quanh năm.
+ Gió thổi chủ yếu: Tín phong.
+ Lượng mưa trung bình năm: từ 1000mm đến trên 2000mm.
Tiết 26
Bài 22:
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
Tiết 26
Bài 22:
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
1/ Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất
2/ Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ
Lưu ý:
Sự phân chia các đới khí hậu trên Trái Đất còn phụ thuộc vào nhiều nhân tố khác nữa, ví dụ như: biển và lục địa, hoàn lưu khí quyển, . . . Và việc phân chia các đới khí hậu theo vĩ độ chỉ là cách phân chia đơn giản mà thôi.
Tiết 26
Bài 22:
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
1/ Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất
2/ Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ
Em hãy xác định vị trí của các vành đai nhiệt trên bức tranh này?
Em hãy xác định vị trí của các đới khí hậu trên Trái Đất phân theo vĩ độ qua bức tranh này?
Em hãy cho biết, điểm đặc biệt của các vành đai nhiệt và các đới khí hậu trên bề mặt Trái Đất là gì?
Điểm đặc biệt của các vành đai nhiệt và các đới khí hậu trên bề mặt Trái Đất là chúng có sự đối xứng với nhau qua đường Xích đạo.